КМ-2 складається з таких частин:

- частина 3: Сигнали і процеси дискретного часу (всього 144 години),

- частина 4: Випадкові сигнали та процеси (всього 144 години).

Кожна з частин КМ-2 має такий розподіл годин:

Лекційних занятть: 18х2=36 годин

Практичних занятть: 9х2=18 годин

Лабораторних занятть: 3х6=18 годин

Аудиторних занять разом: 72 години

Самостійна робота студента: 72 години

Разом: 144 години