Демонстраційний зразок структури типового курсу призначений для отримання навичок роботи з тестами та іншими ресурсами системи.