Радіовимірювання, 3 курс, РК (9х2 годин лекцій, 3х6 годин лабораторних робіт, 36 годин СРС)