Вимірювання в електронних системах, 5 курс,  (27х2 годин лекцій, 3х6 годин лабораторних робіт, 108 годин СРС).