Site news

Група РС-81. Дискретні і цифрові сигнали та процеси в РТ (08.05.2020)

 
 
Павлов Олег Ігорович
Група РС-81. Дискретні і цифрові сигнали та процеси в РТ (08.05.2020)
by Павлов Олег Ігорович - Friday, 8 May 2020, 2:48 AM
 
Нагадування: СРС за планом заняття, яке мало відбутися 01.05.2020 (завдання було видано 24.03.2020) 

Закріплення отриманих знань шляхом розробки (складання) тестових питань та вивчення нового матеріалу.
Інструкція для складання тестів: http://dtsp.kiev.ua/mod/forum/discuss.php?d=35

Ррозробка тестових питань (РТП) до Розділ 8. Дискретне перетворення Фур’є [1, §8.6—§8.9, с. 565—602].

Тема 32. ДПФ як спосіб подання послідовностей скінченої тривалості [1, §8.6, с. 565—569], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 33. Властивості ДПФ [1, §8.7, с. 569—580], - самостійна розробка 4 питань. 
Тема 34. Обчислення лінійної згортки через ДПФ [1, §8.8, с. 580—591], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 35. Дискретне косинус-перетворення [1, §8.9, с. 591—602], - самостійна розробка 2 питань.
Всього 10 питань. Сторінка для завантаження результатів:
http://dtsp.kiev.ua/mod/assignment/view.php?id=371
Термін виконання: до 08.05.2020 (2 тижня, починаючи з 24.03.2020)
Термін виконання: до 15.05.2020 (продовжено на 1 тиждень, загальний час на виконання - 3 тижня, починаючи з 24.03.2020)

 

Завдання для СРС до заняття 08.05.2020:
амостійне вивчення матеріалу та розробка тестових питань)

Розділ 10. Застосування ДПФ до Фур’є-аналізу [1, §10.1§10.8, с. 695—755]. 

Тема 36. ДПФ і Фур’є-аналіз сигналів [1, §10.1, §10.2, с. 695—699], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 37. ДПФ-аналіз гармонічних сигналів [1, §10.3, с. 699—715], - самостійна розробка 3 питань. 
Тема 38. Залежне від часу ДПФ [1, §10.4, с. 715—723], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 39. Блочна згортка з використанням ЗЧ ДПФ [1, §10.5, с. 723—724], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 40. Фур’є-аналіз нестаціонарних сигналів [1, §10.6, с. 724—730], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 41. Фур’є-аналіз стаціонарних випадкових сигналів: періодограма [1, §10.7, с. 730—743], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 42. Спектральний аналіз випадкових сигналів через оцінки автокореляційної функції [1, §10.8, с. 743—755], - самостійна розробка 2 питань.

Всього 15 питань. Сторінка для завантаження результатів: 
http://dtsp.kiev.ua/mod/assignment/view.php?id=374
Термін виконання: до 15.05.2020 (1 тиждень) 22.05.2020 (2 тижня, починаючи з 08.05.2020) 

Матеріал, який буде вивчатися на наступному занятті (15.05.2020): 

 

Розділ 11. Дискретне перетворення Гілберта [1, §11.1—§11.6, с. 778—804].

Тема 43. Вступні положення. [1, §11.1, §11.2, с. 778—720], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 44. Дійсна та уявна частини Фур’є-образу детермінованої послідовності. [1, §11.3, с. 780—785], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 45. Теореми достатності для скінчених послідовностей. [1, §11.4, с. 785—791], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 46. Взаємозв’язок абсолютного значення і фази. [1, §11.5, с. 791—792], - самостійна розробка 2 питань. 
Тема 47. Зв’язок між дійсною та уявною частинами аналітичних послідовностей через перетворення Гілберта [1, §11.6, с. 792—804], - самостійна розробка 2 питань.

Всього 10 питань. Сторінка для завантаження результатів: 
http://dtsp.kiev.ua/mod/assignment/view.php?id=375
Термін виконання: до 22.05.2020 (1 тиждень, починаючи з 15.05.2020) 

Увага! Тема 47 - остання тема, яку ми маємо вивчити за програмою дисципліни! (Вітаю вас!)
Всім, хто не встигне (не зможе, не схоче) своєчасно виконати завдання РТП-2...РТП-5, РТП-8, РТП-10, РТП-11 буде запропановано скласти відповідні тести (дати відповіді на питання за вказаними темами і отримати оцінку вище, ніж 0).
15.05.2020 ми починаємо дистанційне виконання ЛР.
Додаткове повідомлення буде 14.05.2020.
За планом дисципліни ми маємо виконати РР:
Термін виконання: до 29.05.2020.
Варіанти завдань до РР знаходяться за посиланням:
Література:  
  1. Оппенгейм А. В., Шафер Р. В. Обработка сигналов в дискретном времени: Пер. с англ. С. А. Кулешова / Под ред. А. С. Ненашева. — М.: Техносфера, 2006. — 856 с., ил., а також оригинал 
    (якщо вказане вище буде недоступним - див. також копії на інших ресурсах:  ftp://tor.kpi.ua/pub/pavlov/3k_SPRT/Books/http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OPPENGEYM_A/Cifrovaya_obrabotka_signalov.(2006).[djv-fax].zip)

Контакт викладача в Viber та Telegram вказаний на сторінці:
http://dtsp.kiev.ua/user/profile.php?id=7.